https://mobirise.com/

Zásady ochrany osobních údajů


Správcem osobních údajů je podnikající fyzická osoba Joel Parke, IČ: 873 55 621, se sídlem Sadová 1423, 564 01 Žamberk, provozovatel internetových stránek www.parkeart.com. Soňa Parke nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé serveru prostřednictvím dotazů a smlouvy sami dobrovolně neposkytnou.


Proč moje údaje shromažďujete?Je to jednoduché. Všechny osobní údaje potřebuji z důvodu řádného plnění smlouvy o díle, kterou spolu uzavřeme. Dále také z jiných oprávněných důvodů, jimiž jsou důvody marketingové, abych se na vás mohla znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně vás informovat o nově poskytovaných službách.


Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


V této souvislosti vás upozorňuji, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.


Jak moje údaje shromažďujete?Údaje shromažďuji pouze pokud mi je sami poskytnete, nebo na základě souborů cookies nebo služby Google Analytics. V případě údajů, které sami poskytnete, se jedná o mechanické shromažďování. K automatickému shromažďování dochází pouze za využití služeb Google Analytics, a to na základě oprávněného zájmu pro statistické účely návštěvnosti webu, a ukládání souborů typu cookies pro marketingové účely.


Ochraně osobních údajů, které získám od svých zákazníků a návštěvníků stránek, věnuji maximální úsilí. Osobní údaje, které mi poskytnete, uchovávám na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách.


Co jsou soubory cookie a používáte je?


Při návštěvě mých webových stránek se vám může zobrazit oznámení o tom, jak a proč používám určité soubory cookie, a nabídneme vám možnost používání určitého souboru cookie přijmout. 


Ve chvíli, kdy tuto možnost přijmete, může se do vašeho zařízení uložit malé množství informací. Jedná se o malé textové soubory označované jako „soubory cookie“ a o „anonymní identifikátory“, které mohou být tvořeny náhodným řetězcem znaků, jenž se používá za stejným účelem jako soubory cookie. 


Soubory cookies se používají ke zvýšení produktivity webových stránek a produktů, k přizpůsobení inzerce na míru vašim zájmům a povolení určitých funkcí webových stránek nebo produktů.


Jaké údaje, pomocí kterých by mě bylo možné identifikovat, shromažďujete?Stejně jako v případě řady dalších společností i já shromažďuji některé údaje, označované jako osobní údaje, pomocí kterých vás můžu identifikovat. Příkladem osobních údajů je vaše jméno nebo e-mailová adresa.


Některé osobní údaje můžu shromažďovat, pouze když mi je sami poskytnete. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a vaše platební údaje. Shromažďuji je, pokud mne kontaktujete se svým zájmem o dílo nebo při uzavření smlouvy o dílo.


Sdílíte mé údaje třetím stranám?


Ne, vaše údaje nebudou sdíleny, ani prodávány či pronajímány třetím stranám.


Při plnění vašich požadavků pověřuji jiné společnosti jejich vyřízením např. tiskárny, dopravci atd. Těmto společnostem poskytnu pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžaduji od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.


Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji?


Máte právo požádat, abych vám sdělila, jaké osobní údaje o vás zpracovávám, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílím. 


Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abych vaše osobní údaje aktualizovala, opravila či vymazala (za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smlouvy o dílo). 


Pokud nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžu je uchovávat po dobu, která je nutná pro splnění smlouvy a pak dále do doby, po kterou by z naše smluvní vztahu mohly plynout právní spory. Co se týče údajů uchovávaných pro marketingové účely, ty mohou být uchovávány po dobu, po kterou vám mohou být nabídnuty služby.


Pokud již nebudete mít zájem o mé e-mailové zpravodaje, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit v příslušném e-mailu.


Máte také možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Jak se s Vámi mohu spojit?Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese joel@parkeart.com. Můžete mě kontaktovat také na poštovní adrese Sadová 1423, 564 01 Žamberk.